วันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551

การเข้าสาย LAN


การเข้าสาย LAN


การเข้าหัวสาย UTP นั้นมีอยู่สองมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้คือ TIA/EIA 568A และ 568B ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียงลำดับสายจะแสดงดังตารางและรูปด้านล่าง


ไม่มีความคิดเห็น: